humuhumunukunukuapuaa
       
     
Kipukapu
       
     
Uhu and Parrot Fish
       
     
Menpachi
       
     
yellow tang
       
     
Abstract Yellow Tang
       
     
Uhu Abstract
       
     
Humuhumunukunukuapuaa
       
     
Ohana
       
     
Harmony
       
     
Play
       
     
UHU
       
     
Koi #7
       
     
Golden Koi #4
       
     
Golden Koi #6
       
     
Koi 3
       
     
Hirae
       
     
Koi #2
       
     
Ulua
       
     
humuhumunukunukuapuaa
       
     
humuhumunukunukuapuaa

2018

Oil on canvas

SOLD Original at Tiffany’s Art Agency

prints available

Kipukapu
       
     
Kipukapu

2018

Oil on canvas

SOLD Original at Tiffany’s Art Agency

prints available

Uhu and Parrot Fish
       
     
Uhu and Parrot Fish

2018

Oil on canvas

Original at Tiffany’s Art Agency

prints available

Menpachi
       
     
Menpachi

2018

Oil on canvas

SOLD Original at Tiffany’s Art Agency

prints available

yellow tang
       
     
yellow tang

2018

Oil on canvas

SOLD Original at Tiffany’s Art Agency

prints available

Abstract Yellow Tang
       
     
Abstract Yellow Tang

2018

Oil on canvas

Original at Tiffany’s Art Agency

Prints available

Uhu Abstract
       
     
Uhu Abstract

2018

Oil on canvas

Original at Tiffany’s Art Agency

prints available

Humuhumunukunukuapuaa
       
     
Humuhumunukunukuapuaa

2017

Oil on Canvas

30"x30"

SOLD Original at Henderson Design Group

Prints available

Ohana
       
     
Ohana

2017

Oil on Canvas

36"x24"

available at Tiffany's Art Agency | Henderson Design Group

Harmony
       
     
Harmony

2017

Oil on Canvas

SOLD Henderson Design Group

Play
       
     
Play

2014

36"x36"

Oil on canvas

SOLD Tiffany’s Art Agency

UHU
       
     
UHU

2017

Oil on Canvas

20"x30"

SOLD Tiffany's Art Agency

Koi #7
       
     
Koi #7

2015

Oil on canvas

Available at Dream of Paradise Gallery 

 

Golden Koi #4
       
     
Golden Koi #4

2012

Oil on Linen

30"x34"

SOLD Tiffany's Art Agency

Prints available

Golden Koi #6
       
     
Golden Koi #6

2014

36"x36"

Oil on canvas

SOLD Hana Coast Gallery, Maui

Prints available

Koi 3
       
     
Koi 3

2012

Oil on canvas

Triptych

SOLD

Hirae
       
     
Hirae

2010

60" x 84"

Oil on canvas

Commission

Koi #2
       
     
Koi #2

2012

Oil on canvas

Triptych

SOLD

Ulua
       
     
Ulua

2003

Oil on canvas

4'x5'

n/a

prints available